Sieci franczyzowe oferujące instalacje fotowoltaiczne

Na polskim rynku coraz więcej firm oferujących instalacje fotowoltaiczne pracuje w modelu franczyzowym. Polega to na tym, że firma taka podpisuje umowy z lokalnymi przedsiębiorstwami, aby działały pod marką i w imieniu franczyzodawcy. Firmy takie samodzielnie instalują fotowoltaikę, ale działają jak przedstawicielstwo marki, z którą związały się umową franczyzową. Zarządzanie siecią franczyz nie jest proste. Oprócz pozyskania franczyzobiorców bardzo istotne jest zarządzanie egzekucją w placówkach franczyzowych. Zwykle taki proces zaczyna się od rekrutacji i rejestracji franczyzobiorców. Następnie odbywa się seria szkoleń zarówno w siedzibie franczyzodawcy jak i u franczyzobiorcy. Po uruchomieniu działalności franczyzobiorca kontroluje jakość pracy franczyzobiorcy poprzez przeprowadzania kontroli, czyli tzw audytów detalicznych, które również przeprowadza się w systemach do zarządzania egzekucją w detalu.

Ostatnio bardzo aktywnym podmiotem na rynku franczyzowym energii odnawialnej jest firma Good Energy z Pleszewa. Z ciekawością będziemy obserwować rozwój tej sieci w Polsce.