Czy opłaca się instalować panele fotowoltaiczne?

Nasi klienci często stają przed dylematem „czy opłaca się instalować panele fotowoltaiczne”. Ocena opłacalności instalacji fotowoltaicznej zależy w dużym stopniu od naszej opinii co uważamy za dobrą inwestycję albo z czym porównujemy jej opłacalność. Oprócz czynników ekonomicznych również powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że dzięki fotowoltaice przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

W Polsce zwroty z inwestycji w urządzenia słoneczne nie dorównują jeszcze opłacalności inwestycji w Kalifornii, gdzie można uzyskać zwrot z inwestycji w fotowoltaikę w domu nawet do 14%, ale trzeba pamiętać, że jest tam więcej dni słonecznych i Słonce świeci „wyżej”. Dodatkowo pomaga także to, że w Kalifornii są wysokie ceny energii elektrycznej, znacznie wyższe niż średnia w USA i wyższe niż Polsce.

Zatem czy opłaca się instalować panele fotowoltaiczne w Polsce? Na początek kilka liczb, które pozwolą nam oszacować opłacalność inwestycji w instalacje słoneczne:

  • Wszystkie kalkulacje przeprowadzimy dla 1 kWp mocy zainstalowanej. Należy pamiętać, że moc instalowana w gospodarstwie domowym zwykle wynosi kilka kilowatów mocy, ale dla wyliczeń stopy zwrotu nie ma to znaczenia – przy większej mocy rosną zarówno oszczędności jak i konieczne inwestycje w instalacje fotowoltaiczne.
  • Średniorocznie 1 kWp mocy zainstalowany w Polsce produkuje około 800 – 900 kWh. Do naszych wyliczeń przyjmiemy 850kWh.
  • Przy małej instalacji fotowoltaicznej (do kilka kWp) koszt sprzętu wraz z instalacją, czyli nasza inwestycja w fotowoltaikę to około 5 500 PLN za 1 kWp zainstalowanej mocy. Ceny paneli fotowoltaicznych mają zasadnicze znaczenie dla opłacalności całej inwestycji.
  • Koszt zmienny 1 kWh w Polsce, czyli ile płacimy za prąd naszemu dostawcy obecnie to około 0,56PLN.

Zakładamy, że 30% wyprodukowanej energii zużyjemy na własne potrzeby, a pozostałe 70% oddamy do sieci, a następnie odbierzemy dzięki opomiarowaniu netto  (czyli sposobowi na magazynowanie energii w sieci).

Nasze roczne oszczędności energii elektrycznej wyniosą zatem:

– energia zużyta przez nas bezpośrednio na własne potrzeby to 850kWh *30% = 255kWh

– energia oddana do sieci to 850kWh *70% = 595kWh.  Następnie odbierzemy z sieci 80% energii oddanej, czyli 80% * 595kWh = 476kWh.

W sumie od zakładu energetycznego nie musimy kupić 255kWh + 476 kWh = 731 kWh. Czyli dzięki 1 kWp zainstalowanej mocy na naszym dachu redukujemy nasze zużycie o 731 kWh. Ile na tym oszczędzamy? Jeśli przyjmiemy, że średni koszt 1kWh to 56 groszy to nasze oszczędności wyniosą 731Kwh *0.56 pln = 409 PLN.

Teraz możemy oszacować nas zwrot z inwestycji. W tym celu dzielimy sumę oszczędności (409PLN) przez kwotę inwestycji (5 500PLN) i otrzymujemy stopę zwrotu na poziomie prawie 7.5%.

Jeśli założymy, że koszt energii elektrycznej w Polsce wzrośnie w najbliższych latach o np. 10% (tzn. cena za 1 kWh wyniesie 0.62PLN) to nasza stopa zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę przekroczy 8%. Z każdym rokiem, gdy ceny prądu będą rosły nasze oszczędności dzięki fotowoltaice będą stawały się coraz większe.

Porównajmy stopy zwrotu z instalacji słonecznych do tego co można uzyskać w banku na lokacie (maksymalnie 2.8%).  Przy takim spojrzeniu staje się oczywiste to, że zamiast trzymać pieniądze w banku bardziej opłaca się je „trzymać na dachu” – zainwestowane w baterie słoneczne – pomożemy nie tylko naszym portfelom, ale też przyczynimy się do ochrony środowiska.