Fotowoltaika dla rolników: czy warto instalować panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym?

Gospodarstwo rolne z instalacją fotowltaiczną

Gospodarstwo rolne bez problemu rachunku za prąd

Dlaczego warto instalować panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym? Gospodarstwa ze względu na swoje unikalne potrzeby i aktywa to właśnie idealny użytkownik fotowoltaiki! Po pierwsze zapotrzebowanie na prąd jest tu większe niż w domu mieszkalnym, po drugie układ architektoniczny gospodarstwa zwykle jest dogodny do instalacji fotwoltaiki, a po trzecie nawet bez uwzględnienia dopłat panele słoneczne to dobra, długofalowa inwestycja dla rolnika.

Zabezpieczenie przed rosnącymi kosztami energii

Farmy rolnicze zużywają coraz więcej prądu: każde nowe urządzenie w domu lub w gospodarstwie dodaje kilowatogodziny do rachunku za prąd, a dalsza modernizacja naszych domostw i gospodarstw jest nieunikniona i będzie nieuchronnie zwiększać rachunki za prąd. Własna mini elektrownia słoneczna jest w stanie poważnie zmniejszyć rachunki za prąd.

Dogodne warunki architektoniczne

Mieszkańcy osiedli domów wielorodzinnych, a nawet jednorodzinnych mogą tylko pozazdrościć rolnikom powierzchni dachów, na których można zainstalować panele fotowoltaiczne. Dobrze ustawiona stodoła wyposażona w panele jest w stanie wytworzyć kilowaty prądu! Podobnie inne budynki gospodarcze. Nawet jeśli budynki na farmie są usytuowane niekorzystnie względem słońca, większość gospodarstw dysponuje kawałkiem nieużywanego placu, gdzie można zainstalować panele na specjalnych stojakach. Większa powierzchnia paneli to więcej prądu nawet w miesiącach zimowych, gdy nasłonecznienie jest mniejsze.

Dobry sposób na zagospodarowanie nadwyżki gotówki

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest jak inwestycja w dobry kawałek ziemi: co roku przynosi hojne plony w postaci kilowatogodzin darmowego prądu.  Nasłoneczniona strona dachu stodoły (dajmy na to o powierzchni 5mx20m) jest w stanie bez najmniejszego wysiłku, zupełnie bezobsługowo z naszej strony wyprodukować rocznie prąd o wartości 7000 PLN!

Zwrot finansowy z instalacji fotowoltaicznej finansowanej w pełni samodzielnie (bez dotacji) to prawie 7,5% rocznie. W porównaniu z przechowywaniem gotówki na lokacie w banku (około 2%, maksymalnie obecnie 2,8%) to zdecydowanie lepsza inwestycja.