Słowniczek pojęć związanych z energią słoneczną

 

Poniżej przedstawiamy kluczowe pojęcia dotyczące energii słonecznej

Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. W półprzewodniku (zwykle krzemowym) pod wpływem promieniowania świetlnego powstaje siła elektromotoryczna powodująca przepływ prądu w obwodzie elektrycznym. Nazwa „fotowoltaika” pochodzi od słowa foton i jednostki napięcia – volt. W ogniwie fotowoltaicznym dochodzi do procesu konwersji światła (fotonów) na elektryczność (powstaje napięcie). Foton uderzając w warstwy krzemu krystalicznego przekazuje swoją energię elektronom wywołując ich ruch i wywołując przepływ prądu elektrycznego.

Inwerter (falownik) –  element instalacji fotowoltaicznej, którego zadaniem jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne w prąd zmienny o napięciu 230V stosowany w gospodarstwie domowym.

Ogniwo słoneczne  (ogniwo fotowoltaiczne) – element półprzewodnikowy zwykle wykonany z krzemu, w którym następuje przekształcenie energii światła słonecznego w energię elektryczną. Ogniwo fotowoltaiczne z krystalicznego krzemu generuje napięcie ok. 0,5V. Ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo aby otrzymać odpowiednie napięcie i montuje je w trwałych panelach fotowoltaicznych.

Opomiarowanie netto (ang. net metering) – sposób rozliczenia zużycia energii elektrycznej polegający na tym, że energia oddana do sieci wytworzona we własnej instalacji słonecznej  i pobrana przez użytkownika z sieci energetycznej bilansują się. Obecnie w Polsce prosument (w przypadku instalacji do 40kWp) może pobrać bezpłatnie 800kWh energii za każde 1000kWh energii oddanej do sieci. Dzięki opomiarowaniu netto posiadacz instalacji słonecznej nie musi inwestować w akumulatory – to sieć energetyczna pełni funkcję wirtualnego akumulatora.

Prąd stały – (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego. Prąd stały spotykamy w bateriach, akumulatorach. Również prąd produkowany przez panele fotowltaiczne jest prądem stałym. Ponieważ większość urządzeń domowych wykorzystuje prąd zmienny, dlatego panele fotowoltaiczne podłącza się do inwertera, który zamienia prąd stały w prąd zmienny.

Prąd zmienny – (ang. alternating current,AC) prąd elektryczny, dla którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób. Prąd zmienny występuje w gniazdkach elektrycznych.